Advies

Als vrijgevestigd arts Maatschappij + Gezondheid draag ik graag bij in situaties waarbij de gezondheid en welzijn van grote groepen mensen, en mensen in kwetsbare omstandigheden in het bijzonder, onder druk staat. Ik werk vanuit de hypothese dat samenwerking vanuit organisatienetwerken nodig is om de grote maatschappelijke opgaves effectief te kunnen aangaan.

In deze immer complexe situaties heb ik extra aandacht voor zorgverleners, die op hun beurt weer voor anderen zorgen. Ik creëer graag ruimte voor reflectie, vanuit de gedachte dat dit bijdraagt aan het leveren van goede zorg. ‘Even stilstaan’ en reflecteren kan mensen ook steunen om gezond en duurzaam inzetbaar te blijven.

Soms draag ik bij door tijdelijk in een organisatie in te stappen en mee te doen. In andere gevallen werk ik met een strippenkaart met ‘sparring & reflectie-uren’. Heb je voorkeur voor een andere vorm? Die verken ik graag.