Scholing

Reflectie op een situatie kan leiden tot de wens om bepaalde kennis of vaardigheden aan te scherpen. Het uitbreiden of verdiepen van je kennis en vaardigheden vergroot je professionele autonomie. Samen leren kan ook heel verbindend zijn. Als je een specifieke verandering nastreeft, kan een scholing over een specifiek onderwerp bijdragen om mensen bij elkaar te brengen.

Denk bijvoorbeeld aan een scholing krachtenveldanalyse, e.g. stil staan bij de vragen ‘Wat wil ik?’, ‘Wat willen anderen?’, ‘Hebben we écht een gezamenlijk doel?’ en ‘Hoe zien de randvoorwaarden eruit om samen succesvol te kunnen zijn?’. Of een scholing gericht op het oefenen met dialoogvaardigheden. Ik werk graag met Deep Democracy en Verbindende Communicatie. Of een scholing die morele oordeelsvorming ondersteunt, bijvoorbeeld het oefenen met ethische vraagstukken vanuit de vraag: ‘Wat mag of moet ik doen – of nalaten – in deze situatie?’

In overleg ontwerpen we samen een scholing. Jij geeft aan welke leerdoelen jij hebt, voor jezelf of gezamenlijk met een groep. Ik denk met je mee over een passende onderwijsvorm. In sommige gevallen geven we de scholing samen vorm, in andere gevallen zoeken we de samenwerking met een andere docent/ trainer. Afhankelijk van de scholingswensen, stellen we samen een overeenkomst op, zodat we hetzelfde beeld hebben bij de inhoud, uitvoering en kosten van de scholing.

Ik heb een CRKBO registratie als docent. Een aanvraag voor CRKBO registratie als onderwijsinstelling loopt.